menu dblex
rabattera
verb
sänka
pruta
dra av
avräkna
reducera
nedsätta
slå av på priset
bevilja rabatt
göra avdrag

Alla synonymer går att klicka på.