menu dblex
betunga
verb
anstränga
belasta
pressa
tynga
belamra
onerera
hårt beskatta
besvära
fresta på
trycka
nedtrycka
påbörda

Alla synonymer går att klicka på.