menu dblex
belamra
verb
fylla
överhopa
överlasta
lasta
fullproppa
uppfylla
täcka
belasta
överhölja
betunga
ostäda
skräpa ned

Alla synonymer går att klicka på.