menu dblex
bete
substantiv
agn
lockbete
valfläsk
åtel
angel
fluga
lockmat
brock
lockelse
drag
frestelse
lockmedel
äng
betesmark
hage
vall
foder
gräs
föda
grönfoder
ängsgräs
bete
substantiv
tand
gadd
huggtand

Alla synonymer går att klicka på.