menu dblex
frestelse
substantiv
lockelse
dragning
förförelse
retelse
attraktion
anfäktelse
lust
håg
prövning
I uttryck
inleda i frestelse
utsätta för frestelse

Alla synonymer går att klicka på.