menu dblex
bestialisk
adjektiv
omänsklig
brutal
grym
djurisk
blodtörstig
vild
grov
mordisk
skändlig
tygellös

Alla synonymer går att klicka på.