menu dblex
mordisk
adjektiv
mordlysten
blodtörstig
blodgirig
mördande
bestialisk
grym
bloddrypande

Alla synonymer går att klicka på.