menu dblex
beståndsdel
substantiv
ingrediens
element
komponent
del
inslag
faktor
tillsats
integrerande del
moment
atom
led
partikel
komposant
ämne
fraktion
I uttryck
minsta beståndsdel

Alla synonymer går att klicka på.