menu dblex
partikel
substantiv
atom
smula
grand
smådel
del
beståndsdel
korpuskel
smolk
dammkorn
stoftkorn
detalj
molekyl
jon
stoftsmula
Se även
partiklar

Alla synonymer går att klicka på.