menu dblex
bestämning
substantiv
attribut
egenskap
kännetecken
epitet
konstaterande
determination
fastställande

Alla synonymer går att klicka på.