menu dblex
beskärma
verb
beskydda
skydda
bevara
försvara
gardera
hägna
protegera
trygga
hjälpa
I uttryck
beskärma sig

Alla synonymer går att klicka på.