menu dblex
gardera
verb
skydda
säkerställa
bevara
beskydda
beskärma
försvara
trygga
vakta
akta
betäcka
bevaka
säkra sig

Alla synonymer går att klicka på.