menu dblex
bergig
adjektiv
oländig
ojämn
stenbunden
klippig
stenig

Alla synonymer går att klicka på.