menu dblex
bemötande
substantiv
mottagande
behandling
genmäle
replik
svar
opposition
gendrivande
vederläggande

Alla synonymer går att klicka på.