menu dblex
mottagande
substantiv
ingång
ankomst
mottagning
I uttryck
bereda ett festligt mottagande
få välvilligt mottagande
välvilligt mottagande

Alla synonymer går att klicka på.