menu dblex
begränsningar
substantiv
skrankor
Se även
begränsning

Alla synonymer går att klicka på.