menu dblex
befullmäktiga
verb
bemyndiga
ge fullmakt åt
auktorisera
ackreditera
delegera
godkänna
ge prokura
ge sitt stöd åt
uppdraga åt

Alla synonymer går att klicka på.