menu dblex
delegera
verb
befullmäktiga
auktorisera
förordna
ge ansvar åt
överantvarda
överlåta
överflytta

Alla synonymer går att klicka på.