menu dblex
befria från
verb
freda
skona

Alla synonymer går att klicka på.