menu dblex
freda
verb
försvara
skydda
beskydda
värja
hägna
akta
trygga
betrygga
vårda
skona
fridlysa
befria från
ge skydd åt
lugna
I uttryck
freda sig

Alla synonymer går att klicka på.