menu dblex
befäl
substantiv
ledning
chefskap
kommando
ledarskap
regemente
egid
regering
överhöghet
officerskår
befälspersoner
bas
arbetsledare
förman
överordnad
Se även
befälet
I uttryck
föra befäl

Alla synonymer går att klicka på.