menu dblex
banta ned
verb
avkorta
förkorta
nedbringa
skära ned
krympa

Alla synonymer går att klicka på.