menu dblex
båda ihop
verb
uppbåda
sammankalla
buda
trumma ihop

Alla synonymer går att klicka på.