menu dblex
sammankalla
verb
samla
församla
trumma ihop
inkalla
uppbåda

Alla synonymer går att klicka på.