menu dblex
axiomatisk
adjektiv
nödvändig
obestridlig
ovedersäglig
självfallen
självklar
apriorisk
odisputabel
av sig själv given

Alla synonymer går att klicka på.