menu dblex
avstraffa
verb
straffa
bestraffa
gissla

Alla synonymer går att klicka på.