menu dblex
bestraffa
verb
straffa
tukta
gissla
näpsa
aga
tillrättavisa
beivra
hemsöka
avstraffa
klandra
avbasa
vedergälla
I uttryck
strängt bestraffa

Alla synonymer går att klicka på.