menu dblex
avståndstagande
substantiv
opposition
motstånd
ogillande
kritik
ovilja
ovilja att engagera sig

Alla synonymer går att klicka på.