menu dblex
avfälling
substantiv
överlöpare
avhoppare
desertör
förrädare
renegat
kättare
schismatiker

Alla synonymer går att klicka på.