menu dblex
renegat
substantiv
överlöpare
avfälling
avhoppare
apostat
fanflykting
trosförnekare

Alla synonymer går att klicka på.