menu dblex
avdela för visst ändamål
verb
detachera

Alla synonymer går att klicka på.