menu dblex
använda spetsfundigheter
verb
advocera

Alla synonymer går att klicka på.