menu dblex
advocera
verb
argumentera för
plädera
tala för
plädera för
använda spetsfundigheter

Alla synonymer går att klicka på.