menu dblex
antagen förutsättning
substantiv
arbetshypotes

Alla synonymer går att klicka på.