menu dblex
arbetshypotes
substantiv
antagande
hypotes
utgångspunkt
förutsättning
teori
antagen förutsättning

Alla synonymer går att klicka på.