menu dblex
överlämna åt
verb
tilldela
bemyndiga
uppdraga

Alla synonymer går att klicka på.