menu dblex
överhölja
verb
överhopa
belamra
bombardera
överväldiga
hölja
täcka
gömma
beslöja
begrava
I uttryck
överhölja med skymford

Alla synonymer går att klicka på.