menu dblex
överarbeta
verb
fila
bearbeta
retuschera
putsa
omarbeta
revidera
ändra
frisera
gå igenom

Alla synonymer går att klicka på.