menu dblex
överansträngning
substantiv
stress

Alla synonymer går att klicka på.