menu dblex
stress
substantiv
jäkt
hets
oro
snärj
påfrestning
press
nervositet
tryck
spänning
arbetsbörda
överansträngning

Alla synonymer går att klicka på.