menu dblex
åtskilja
verb
skilja
hålla isär
differentiera
särskilja
dela upp
sära
skilja på
uppdela
sprida
avgränsa
reda

Alla synonymer går att klicka på.