menu dblex
återhållsamhet
substantiv
måtta
sans
hovsamhet
moderation
måttlighet
hejd
avhållsamhet
behärskning
försiktighet
reservation
sedlighet

Alla synonymer går att klicka på.