menu dblex
hejd
substantiv
måtta
återhållsamhet
gräns
band
I uttryck
utan hejd

Alla synonymer går att klicka på.