menu dblex
åtagande
substantiv
förbindelse
förpliktelse
åliggande
löfte
skyldighet
utfästelse
engagemang
arbetsuppgift
uppgift
Se även
åtaganden

Alla synonymer går att klicka på.