menu dblex
åsamka
verb
förorsaka
vålla
tillfoga
ådra
ådraga
åstadkomma
bereda
rendera
förskaffa
I uttryck
åsamka sig
åsamka sig skuld

Alla synonymer går att klicka på.