menu dblex
ådra
substantiv
anlag
fallenhet
gåva
talang
begåvning
förmåga
disposition
drag
skaldegåva
ådra
verb
förorsaka
åsamka
vålla
orsaka
rendera
skänka
skaffa
Se även
ådraga
I uttryck
ådra sig

Alla synonymer går att klicka på.