menu dblex
äta glupskt
verb
gluffa
glufsa
kasta i sig
sleva i sig

Alla synonymer går att klicka på.