menu dblex
äng
substantiv
vall
betesmark
bete
gräsmark
hage
gräsvall
gärde
fält
linda
slog
slåtteräng
mad
raning
vimba
ängsmark
I uttryck
sank äng

Alla synonymer går att klicka på.