menu dblex
ämbar
substantiv
hink
spann
kärl
stäva
balja
pyts
hämtare
bytta

Alla synonymer går att klicka på.