menu dblex
3lös
tom
4lätt
tunn
5banal
facil
flack
grund
oäkta
yttre
6frivol
fåfäng
hastig
ihålig
löslig
7flyktig
frasrik
perifer
själlös
slarvig
8avlägsen
extensiv
kortsynt
utvändig
utvärtes
vårdslös
9bristfull
flärdfull
likgiltig
obetydlig
skisserad
summarisk
världslig
10andefattig
förflackad
irrelevant
lättfärdig
lättsinnig
lättvindig
nonchalant
oväsentlig
principlös
påklistrad
schematisk
skissartad
11artificiell
rutinmässig
översiktlig
12dilettantisk
innehållslös
intetsägande
ofullständig
superficiell
13bagatellartad
15slentrianmässig